Chuyển nhượng Phòng LAS-XD

In

Cập nhật ngày Thứ ba, 29 Tháng 3 2016 03:45 Viết bởi Administrator Thứ năm, 29 Tháng 3 2012 16:18

 Hiện nay có Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, số hiệu LAS-XD 923 cần chuyển nhượng.

Địa chỉ tại Hà Nội.

Tình trạng: chỉ chuyển quyền sở hữu PTN, không bán thiết bị.

 

------------------------

Chuyên gia tư vấn:

Mr. Cương.

Tel: 0914.64.22.64

 

 

 

LASXD.COM.VN