Tư vấn lập hồ sơ cấp phép sản xuất/kinh doanh Thiết bị, dụng cụ Y tế

In

Cập nhật ngày Thứ ba, 29 Tháng 3 2016 03:47 Viết bởi Administrator Thứ ba, 29 Tháng 3 2016 03:04

 

Thành phần hồ sơ cấp phép cho Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh Thiết bị, Dụng cụ Y tế gồm:

 

PHẦN I: HỒ SƠ ĐĂNG KÝ SẢN XUẤT

 1. Bản giới thiệu về công ty

 2. Danh sách nhân sự

 3. Hồ sơ người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật

 4. Sơ đồ mặt bằng

 5. Danh mục thiết bị phục vụ sản xuất

 6. Bản môi tả quy trình sản xuất

 7. Hợp đồng thuê địa điểm/ Giấy chủ sở hữu Quyền sử dụng đất

 8. Biên bản kiểm tra PCCC

 9. Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.

PHẦN II: HỒ SƠ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH

 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 2. Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

 3. Giấy chứng nhận kiểm tra chất lượng

 4. Kết quả đánh giá thử nghiệm tại cơ sở sử dụng

 5. Bản công bố cấu hình thiết bị, dụng cụ Y tế

 6. Hướng dẫn sử dụng

 7. Nhãn sản phẩm

 8. .....

---------------------------------

Chuyên gia phụ trách:

Mr. Cường: 0914642264